Dnes je Čtvrtek 23.01.2020, svátek slaví Zdeněk

3. SRAZ RODÁKŮ KOMÁROVIC - 25.6.2016

25. Červen 2016

Vážení rodáci, občané a hosté,

Dovolte mi, abych vás zde, v obci Komárovice srdečně přivítal a pozval k přátelskému posezení a popovídání, protože mnozí z Vás se jistě dlouhou dobu neviděli. Zvláště bych chtěl přivítat hosty, kolegy starosty z Moravskobudějovického mikroregionu.

V úvodu našeho 3. srazu rodáků mi dovolte několik vět věnovaných obci a přípravám na dnešní setkání., které se koná po dlouhých 10. letech od posledního srazu.

Obecní zastupitelstvo pracuje ve složení starosta Bohumil Šuckrdle, místostarostka Radana Möllerová, a členové zastupitelstva – Marie Tejralová, Petr Brus, Zdeněk Pánek, Pavel Musil a Bohumír Sláma. V obci působí aktivně tělocvičná jednota Sokol, tuto vede Marie Šuckrdlová a Radana Möllerová, sbor dobrovolných hasičů pod vedením Radka Möllera a Jiřího Kopečného a rybářský spolek pod vedením Antonína Musila a Petra Bruse. Musím konstatovat, že členové všech spolků působí velmi aktivně jak v oblasti spolků, tak i pro blaho občanů formou brigádnických akcí směrem k obci, za což všem členům těchto spolků děkuji. Musím konstatovat, že velmi aktivní jsou hlavně mladí členové v těchto spolcích, bez jejichž pomoci bychom ve spolcích fungovali podstatně hůře. 

Za posledních 10 let, od minulého srazu jsme v obci udělali řadu akcí charakteru oprav, úprav a investicí, které zde chci krátce zmínit. Na našem katastru byla provozována skládka komunálního odpadu, tato byla nákladem 7,5 mil. Kč zrekultivovaná, dále jsme provedli odbahnění Komárovického rybníku za 3,6 mil. Kč, kompletně byla zrekonstruovaná Horní ulice, vozovka a chodníky nákladem 3,5 mil. Kč. Z těch menších akcí vzpomenu opravu požární zbrojnice, provedení opravy kaple Josefa dělníka na návsi, položení asfaltového potahu na všech nezpevněných místních komunikacích, u trafostanice, u Musilových, Jurkových a Dolejských. Postavili jsme nové dětské hřiště. Obec se spolupodílela na výměně oken v sokolovně a na zhotovení nové fasády na sokolovně. Spolupodíleli jsme se s MAS Rokytnou na zbudování přístřešku a informační tabule u pramene Jevišovky, která pramení v našem katastru. V současné době probíhá stavba nové přední a zadní hráze na požární nádrži. Myslím si, že obec s asi milionovým rozpočtem v daném období provedla akce na hranici svých finančních možností. Je potřeba vzít v potaz, že dále financujeme slušnou dopravní obslužnost a už šestým rokem přispíváme na provoz prodejny COOP.

            V naší obci žije hodně obětavých lidí, kteří se podílejí svou dobrovolnou prací na stavebních, úklidových, sportovních a kulturních akcích, samozřejmě bez nároku na odměnu. Za celé toto období, kdy působím ve veřejné funkci, od roku 1990 na pozici místostarosty a od roku 2006 vykonávám pozici starosty obce, jsem se mnohokrát přesvědčil, že bez aktivních spoluobčanů žijících v obci, aktivní mládeže a našich přátel žijících mimo obec by celá řada věcí nemohla uskutečnit a to ať už v dávné minulosti tak i v současnosti. Jsem přesvědčený o výhodě života v malé vesnici, kde se projevuje větší solidarita a semknutost občanů, kterým jde o kvalitnější život v malé obci, kde realizace různých akcí se odvíjí od poměrně malého rozpočtu, který máme k dispozici.

            Na tomto místě bych chtěl všem výše zmíněným spoluobčanům a přátelům poděkovat za neocenitelnou pomoc a práci pro obec. Věřím, že díky těmto lidem, pracujícím pro obec a pracujícím v různých zájmových spolcích bude naše obec stále krásnější a bude se nám tu společně spokojeně žít. Dále musím poděkovat mládeži a ženám, kteří připravili příjemné prostředí, ve kterém bychom měli prožít dnešní odpoledne.

            V rámci dnešního srazu, který jsme záměrně nespojili s oslavami významného rodáka profesora a indologa Vincence Lesného, abychom vyhověli požadavku rodáků z posledního srazu na větší prostor pro vlastní setkání nás čeká následující program:

1)    Společná prohlídka obce v doprovodu hudby

2)    Přesun do sokolovny, kde bude připravena kapela a volná zábava návštěvníků srazu

3)    Do 16:00 hodin bude přístupná hasičská zbrojnice s nově opraveným požárním autem, pamětní síň Vincence Lesného, prohlídka fotografií v zasedačce obecního úřadu

4)    V 16:00 proběhne prezentace 22. letecké vrtulníkové základny, u požární nádrže dosedne asi na hodinu vrtulník z této základny

5)    Od 20:00 hodiny v sokolovně taneční zábava

V sokolovně a v nejbližším okolí je připraveno občerstvení a to jak v sokolovně, tak i venku u pečeného selete.

 

Věřím, že společně prožijeme příjemné sobotní odpoledne a večer.

Děkuji vám za pozornost.

Kontakt:

OBEC KOMÁROVICE
Komárovice č. 14
675 26 Želetava

IČ 00377724


Tel.: +420 568 446 031

Mob.: +420 602 573 743


E-mail: ou.komarovice@volny.cz

Podatelna: ou.komarovice@volny.cz

Datová schránka - ID: 78ebswh 

Úřední­ hodiny:

PRO VEŘEJNOST:

Středa: 18:30 - 19:30

 

 

Jinak dle dohody.


Předpověď počasí