Dnes je Čtvrtek 23.01.2020, svátek slaví Zdeněk

Zákaz odběru vody z veřejných zdrojů v Komárovicích

20. Červenec 2017

   Vodoprávní úřad odboru životního prostředí Městského úřadu Moravské Budějovice vyzývá k dodržování vodního zákona, a to tak, že ve všech obcích a jejich katastrálních územích v ORP Moravské Budějovice nesmí být prováděny povolené i obecné odběry povrchové vody z vodních toků a vodních nádrží, jelikož průtoky povrchové vody ve vodních tocích klesly pod hranici minimálního zůstatkového průtoku a hladiny v korytech jsou na stavu sucha. Tato výzva se týká všech povolených i obecných odběrů povrchové vody pro účely např. zalévání zahrad, mytí aut, zalévání hřišť, zalévání trávníků, napouštění zásobních nádrží a bazénů apod. v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Moravské Budějovice i ve městě Moravské Budějovice. Vodoprávní úřad odboru životního prostředí Městského úřadu Moravské Budějovice žádá všechny obce na území ORP Moravské Budějovice, aby seznámily své obyvatele s touto výzvou (prostřednictvím dostupných možností – rozhlas, vyvěšením na úřední desku nebo jiným, v místě obvyklým způsobem). Vodoprávní úřad bude v následujících týdnech provádět kontrolní činnost na vodních tocích a vodních nádržích. Upozorňujeme, že za nepovolené nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami může být uložena podle § 116 vodního zákona fyzické osobě pokuta do 100 000 Kč a právnické osobě podle § 125a vodního zákona pokuta do 500 000 Kč. 

Kontakt:

OBEC KOMÁROVICE
Komárovice č. 14
675 26 Želetava

IČ 00377724


Tel.: +420 568 446 031

Mob.: +420 602 573 743


E-mail: ou.komarovice@volny.cz

Podatelna: ou.komarovice@volny.cz

Datová schránka - ID: 78ebswh 

Úřední­ hodiny:

PRO VEŘEJNOST:

Středa: 18:30 - 19:30

 

 

Jinak dle dohody.


Předpověď počasí