Dnes je Čtvrtek 13.08.2020, svátek slaví Alena

Historie sboru dobrovolných hasičů v Komárovicích

Dne 5. března 1933 se občané Komárovic sešli, aby založili přípravný výbor dobrovolných hasičů.Přítomný byl župní náčelník Jaroslav Novotný z Mor.Budějovic.

20. března byla zakoupena hasičská stříkačka od dobrovolných hasičů z Domamile za 2.300,- Kč. Obnos byl vypůjčen z rajfajzenky v Domamili.

28. května se konala valná hromada za účasti okresních zástupců z Mor. Budějovic. Na této valné hromadě byli aklamací zvoleni do sboru tito komárovští občané:

 • Starosta Antonín Bachel č.p. 16
 • Náčelník Ludvík Vranka č.p. 13
 • Místonáčelník František Abrahám č.p. 7
 • Četař stříkačníků Bohumil Šuckrdle č.p. 50
 • Zbrojíř Roman Lang č.p. 38
 • Jednatel Adolf Doležal č.p. 56
 • Pokladník František Kyprý č.p. 41

Po volbách došlo k převzetí stříkačky a po technické přednášce župního náčelníka Beschanera byla stříkačka vyzkoušena. Hasičský sbor měl ve svých počátcích 24 členů.

Hned v počátku, dne 20.června se rozhodlo také o nákupu potřebné výzbroje a uniforem. Čtyři členové sboru pilně cvičili, aby dosáhli pohotové výkonnosti při hašení požáru. Dne 23.července se konalo v Domamili okrskové cvičení hasičů a komárovští, ačkoliv sbor byl teprve nedávno založen, se stali vítězem. Předčili rychlostí i starší zkušené sbory.

Finanční prostředky sbor získával z příspěvků, darů, z pořádání kulturních akcí-divadel, tanečních věnečků, oslav státních svátků. Dne 14.září 1937 zemřel prezident T.G. Masaryk.
Komárovský sbor spolu se Sokolem uctily jeho památku.

V této době byl hasičský sbor již zcela vybaven slavnostními uniformami. Vykazoval i větší finanční částku ve svém hospodaření, a proto bylo rozhodnuto o postavení hasičské zbrojnice. Dřevo na stavbu dodal starosta Bachel a otesali jej na trámy členové hasičského sboru.

Za okupace přes veškeré běsnění nacistických vojsk, sbor dobrovolných hasičů zůstává pohromadě. Cvičí se hlavně civilní obrana obyvatelstva. Spolupráce se Sokolem ustala. Postupně se z činnosti vytrácel elán, válka přinášela více strastí a starostí.

První valná hromada v osvobozené Československé republice se konala 26.6. 1945. Do funkce byli opět zvoleni staří činovníci v čele se starostou Bachelem.

Dne 8. května 1946 vypukl velký požár v Komárovicích. Ve dvě hodiny odpoledne uhodil blesk do kůlny Antonína Abraháma č.p. 11. Byl to první oheň od založení sboru a od posledního požáru v roce 1908. V ten čas byli muži většinou v zaměstnání a tak i ženy pomáhaly zdolat požár. Nakonec požár zlikvidovali až domamilští a vranínští hasiči motorovou stříkačkou.

V letech 1947-1948 došlo ve sboru k personálním problémům a k velkým změnám. Od založení sboru mnoho bratří zemřelo, v lednu 1949 zemřel starosta Bachel, který byl v čele sboru 14 roků. Nikdo nechtěl převzít ani funkci velitele, které se bratr Kyprý vzdal. Novým velitelem se pak stal Josef Bláha a postupně noví členové doplnily stav sboru, jehož činnost se pomalu oživovala.

V letech:

1951-1956 je předsedou František Kyprý č.p. 44, velitel Antonín Bláha č.p. 26
1956-1957 je předsedou František Chaloupka č.p.21, velitel Adolf Pánek č.p. 43
1957-1982 je předsedou Josef Bém č.p. 13, velitel Adolf Pánek,kterého v roce 1958 střídá Sláma Bohumír č.p. 5
1982-2001 je předsedou Jaroslav Virgl č.p. 40, velitelem Möller Alfréd č.p. 51
Od roku 2001 je starostou Möller Alfréd č.p. 51 a velitelem Möller Radek č.p. 58

V poválečné činnosti hasičského sboru je třeba se zmínit o několika událostech, které jsou zapsány v pamětech našich občanů. Požár vzniklý od blesku 8.5.1946 v č.p. 11 sbor nebyl schopen uhasit vlastními silami, protože většina hasičů byla v té době v zaměstnání a proto ruční stříkačkou byl oheň udržen v hořícím objektu a byl uhašen za pomoci okolních hasičských sborů. Obdobně byl hašen požár v roce 1957 na č.p. 10, který vznikl od vadného komínu.

V roce 1974 byla dobudována požární nádrž a je využívána pro výcvik a při případném požáru v horní části obce. Roku 1979 odkoupil MVN část objektu č.p. 16, kde je započato s výstavbou nové požární zbrojnice. U požární nádrže jsou postaveny sušáky na hadice a požárníci v tomto roce zakupují nové vycházkové uniformy. Z Vranína dostává hasičský sbor starší motorovou stříkačku. Tato stříkačka je poruchová, nemá výkon a vykazuje různé závady. Před hasičským sborem opět stojí problém jakým způsobem zajistit novou a hlavně provozuschopnou stříkačku. Hasičský sbor začíná vyvíjet větší aktivitu při cvičeních a dalších akcích, aby od obce byla dodána nová motorová stříkačka. Cvičení sboru se odrazilo na výsledcích okrskových soutěží. Na základě dobrých výsledků v soutěžích je do Komárovic předána motorová stříkačka PS 8 ze ZGK Třebíč a sboru je předán do užívání nákladní skříňový automobil T 805. Obě tato zařízení jsou opět zastaralá a neplní funkci, jak by měla. Sbor se stále snažil o získání nového vybavení, zejména motorové stříkačky. Tato snaha byla korunována úspěchem za pomoci obecního úřadu v srpnu 1992, kdy byla obci předána do užívání zcela nová motorová stříkačka PS 12. Tato stříkačka byla vysvěcena za účasti okolních sborů okrsku a poté proběhla schůze sboru hasičů se zakončením taneční zábavou. 30.5.1993 u příležitosti 60.výročí založení hasičského sboru byla v Komárovicích pořádána poprvé okrsková soutěž, kdy komárovští hasiči obsadili první místo. 4.září 1993 se konala společná schůze obecního úřadu a Dobrovolných hasičů, kde byly předány diplomy a vyznamenání zasloužilým členům sboru a mladým hasičům za příkladnou reprezentaci na soutěžích a při likvidaci požárů v obci a v okolních katastrech.

Z větších zásahů poslední doby stojí za zmínku hašení požáru v roce 1990 v Domamili u Klepáčků, likvidace lesního požáru u Horek, likvidace lesního požáru u Martínkova, likvidace lesního požáru v zárodku u Sedleckého rybníka, likvidace požáru řezačky píce u Horního lesa v katastru obce, likvidace požáru stodoly v Domamili u Bláhů, hašení požáru včelína v lese v katastru Vranína a likvidace lesního požáru v zárodku opět pod Sedleckým rybníkem v katastru Budkova.

V roce 1996 byla zrekonstruována hasičská zbrojnice a vystavěna hasičská klubovna. Jelikož sílil zájem o soutěžení a to nejen na okrskových soutěžích, byl motor z motorové stříkačky PS 12 o obsahu 1200 ccm nahrazen motorem o obsahu 1500 ccm, aby se hasičský sbor alespoň trochu přiblížil družstvům, které se zúčastňují pohárových soutěží. Roku 2004 však bylo na okrskové schůzi odhlasováno, že při okrskových soutěžích se smí použít výhradně motorové stříkačky PS 12 o obsahu motoru 1200 ccm. Z toho důvodu bylo nutné zakoupit starší motorovou stříkačku, která tyto podmínky splňovala. Roku 2005, za finanční pomoci obce, se dalo opravit hasičské auto a byl též zakoupen přívěs PPS 12. V době, kdy bylo hasičské auto na opravě probíhaly brigády na dohotovení garáže pro auto s přívěsem.

V současné době je hasičský sbor vybaven terénním vozem ARO 240, hasičským přívěsem PPS 12, dvěmi motorovými stříkačkami PS 12 a dalším potřebným hasičským vybavením. Sbor je schopen samostatného zásahu v obci a je schopen ochránit majetek našich občanů. Provádějí se preventivní prohlídky, konají se cvičení pohotovosti a také probíhají brigádnické práce v obci. Nyní je sbor výkonný a konsolidován.

Požáry v Komárovicích:

 • 1898 19.července požáry v Komárovicích
 • 1907 4.února požár stodol č.p. 14 a 15
 • 1908 11.května požár domů č.p. 23,50,17,37
 • 1914 5.prosince požár domu č.p. 46
 • 1946 8.května požár stodoly č.p. 11
 • 1957 19.dubna požár domu č.p. 10
 • 1973 srpen požár domu č.p. 51

Stávající složení výboru SDH Komárovice:

 • Starosta Möller Alfréd č.p.51
 • Místostarosta Kopečný Jiří č.p.21
 • Velitel Möller Radek č.p.58
 • Hospodář Kučera Stanislav č.p.21
 • Revizor Šuckrdle Bohumil č.p.7
 • Strojník Sláma Pavel č.p.27
 • Jednatel Jiří Šuckrdle č.p.7
Kontakt:

OBEC KOMÁROVICE
Komárovice č. 14
675 26 Želetava

IČ 00377724


Tel.: +420 568 446 031

Mob.: +420 602 573 743


E-mail: ou.komarovice@volny.cz

Podatelna: ou.komarovice@volny.cz

Datová schránka - ID: 78ebswh 

Úřední­ hodiny:

PRO VEŘEJNOST:

Středa: 18:30 - 19:30

 

 

Jinak dle dohody.


Předpověď počasí