Dnes je Úterý 27.07.2021, svátek slaví Věroslav

COVID -19 - Nová opatření platná od 1.3.2021-Info pro občany

1. Březen 2021

Mezi krizová opatření přijátá usnesením vlády patří i omezení volného pohybu osob na území České republiky platné s účinností od 1.března do 21. března 2021.Omezení se týká volného pohybu mezi okresy a upravuje mimo jiné i pravidla pro cesty do zaměstnání a další případy opuštění bydliště.

Cestování v rámci okresu

Pokud pojedu do zaměstání,musím mít u sebe nějaký doklad či potvrzení?

NE, pro cesty do zaměstnání v rámci okresu není potřeba doklad.

Pokud půjdu na nákup,lékaři nebo na úřad,musím mít u sebe nějaké potvrzení?

NE,v rámci jednoho okresu potvrzení nepotřebujete.

Mohu opustit svoje bydliště za jiným účelem-vycházka,venčení psů apod.?

ANO. Na vycházku můžete přes den (od 5 do 21 hod) po celém území obce,NIKOLIV OKRESU.Venčení psů v noci je do 500 m od bydliště.

Mohu si jít zaběhat?

ANO,běhat lze přes den (od 5 do 21 hod) po celém území obce,NIKOLIV OKRESU.Přitom by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.

Mohu navštívit svoje příbuzné(rodiče,prarodiče), když bydlí ve stejném okresu?

NE, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod např. k lékaři nebo na úřad.Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru.

Cestování mimo okres

Pokud pojedu do zaměstnání mimo okres, kde mám bydliště, čím se musím prokázat?

Potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Lze využít vzor dostupný na stránkách Ministerstva vnitra. Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu.

Pokud pojedu mimo okres, co musím mít u sebe (lékař,úřady)?

Stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení,kde uvedu místo, čas a cíl cesty.Pro čestné prohlášení mohu využít vzor nebo stačí prohlášení napsané rukou. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjímek. Policie může ověřovat podezřelé případy, například když cestuji "k lékaři" s lyžařskou výbavou a celou rodinou. Pokud máte jakékoliv potvrzení, které dokazuje nezbytnost Vaší cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.), vezměte si pro jistotu s sebou.

Mohu jet nakoupit mimo okres, kde mám bydliště?

NE,nemůžu. nakupovat mohu pouze v rámci svého okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob.

Mohu jet na svoji chatu/chalupu/nemovitost, co musím doložit?

Pokud máte svou chatu/chalupu/jiný rekreační objekt mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, musíte tam být nejpozději v den účinnosti nového omezení, pak se bude považovat za vaše bydliště. je tedy nutné na chatě setrvat nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření. Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru.  Pro usnadnění doporučujeme takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem.

Příklad : Přes týden bydlím ve Zlíně u známých a na víkend jezdím domů do Pitína   

(okres Uherské Hradiště), kde mám trvalé bydliště.Mohu jet z domova do Zlína?

Je to stejné jako v případě Vašeho rekreačního objektu nebo chaty.Vyberete si jedno z míst, kde chcete po dobu 3 týdnů pobývat. Účelem krizového opatření je snížení mobility osob.

Žiji s přítelkyní již několik let, ale každý máme pobyt v jiném okrese. Mohu za ní jet nebo ona za mnou, co případně musím doložit?

TO NELZE, pokud nepůjde o zajištění nezbytné péče o přítelkyni (např.úraz). nebo se musíte na dobu 3 týdnů sestěhovat na jedno místo.

Máme děti ve střídavé péči a musíme si děti po týdnu převzít, jak mohu doložit oprávněnost této cesty?

Na tuto situaci se vztahuje vyjímka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučujeme mít se sebou rozhodnutí příslušného orgánu o střídavé péči.

Pokud pojedu za svými rodiči(obstarání životních potřeb, nákup, lékař apod.), čím mám prokázat oprávněnost své cesty?

Stačí vaše čestné prohlášení, můžete využít formuláře,mít připravený kontakt na rodiče.

Mohu dát děti na hlídání prarodičům, když bydlí v jiném okresu?

ANo, ale mělo by se jednat o pobyt dětí u prarodičů po celou dobu trvání tohoto opatření.Upozorňujeme, že kontakt dětí a prarodičů(riziková skupina) však rozhodně nelze doporučit.

Můžu jít na výlet do přírody a překračovat hranice okresu? Pobyt v přírodě přece nemůže ničemu vadit.

TO NELZE, pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce.Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci celého okresu.

Co mi hrozí, když nebudu nařízení respektovat? Jaké jsou případné pokuty/sankce?

Jedná se o krizové opatření vlády, povinnost jej dodržovat stanoví krizový zákon. Za porušení této povinnosti je sankce až 20 000,-kč.

Jak se to bude kontrolovat? Kdo to bude kontrolovat?

Intenzivní namátkové kontroly budou probíhat na území celé České republiky. Policie využije všech svých kapacit

Budou kontroly i ve vlacích a autobusech?

Kontroly bude policie zaměřovat do všech míst, ve kterých bude předpoklad porušení krizových opatření, včetně vlaků a autobusů.

Jak budou policisté kontrolovat pravost potvrzení od zaměstnavatele?

Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě podezdření žádat vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu.

K čemu omezení je, když si do formuláře mohu de facto napsat jakýkoli důvod?

Důvody jsou omezené výjimkami, vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě podezření žádat vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu. každý musí být schopný prokázat, že se na něj daná vyjímka vztahuje.

Co znamená výjimka v nařízení " Účast na hromadné akci"?

Jsou to akce povolené Ministerstvem zdravotnictví podle bodu VIII tohoto opatření, například významná sportovní utkání.

Ve výjimkách je účast na pohřbu. Jak je to se svatbami?

Účast na svatbě nebo prohlášení o registrovaném partnerství je možné jen v rámci Vašeho okresu.

Jsem očkovaný, případně jsem covid-19 už prodělal. Vztahuje se toto omezení i na mě?

ANO, vztahuje se na všechny osoby.

OBCE a provozovatelé hřišť

Jak máme zajistit uzavření v oteřeném prostoru? Strážníky ani zaměstnance obce nemáme.

Provozovatel by měl zajistit uzavření hřišť, u kterých je to možné (je např. oplocené)

Jak dlouho budou opatření platit?

Opatření budou platit od 1.března 2021 po dobu 3 týdnů, tzn. do 21.března 2021.

Kontakt:

OBEC KOMÁROVICE
Komárovice č. 14
675 26 Želetava

IČ 00377724


Tel.: +420 568 446 031

Mob.: +420 602 573 743


E-mail: ou.komarovice@volny.cz

Podatelna: ou.komarovice@volny.cz

Datová schránka - ID: 78ebswh 

Úřední­ hodiny:

PRO VEŘEJNOST:

Středa: 18:30 - 19:30

 

 

Jinak dle dohody.


Předpověď počasí