Dnes je Pátek 14.05.2021, svátek slaví Bonifác

Povinné informace (standard ISVS)

Název subjektu

Oficiální název: Obecní úřad KOMÁROVICE
Starosta: Bohumil  Šuckrdle

Důvod a způsob založení

Na základě ustanovení čl. 99 Ústavy ČR a ustanovení § 151 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, je obec KOMÁROVICE územním samosprávným celkem. Dle § 2 zákona o obcích je obec KOMÁROVICE veřejnoprávní korporací s vlastním majetkem a jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Struktura obecního úřadu

Starosta

 

Bohumil  Šuckrdle

E-mail: ou.komarovice@volny.cz

Mobil: +420 602 573 743

Zástupce starosty

Radana  Möllerová

E-mail: ou.komarovice@volny.cz

Mobil: +420 728 042 567

 

 

Členové zastupitelstva
 

Brus Petr

Petr Brus

 

Musil Pavel

 

Möller Radek

 

 

 

 

 

Pánek Zdeněk

 

Šuckrdle Jan

 

 

 

 

 

 

Finanční výbor

Zdeněk Pánek - předseda
Petr Brus - člen
Pavel Musil - člen

Kontrolní výbor

Petr Brus - předseda
Pavel Musil - člen
Radek Möller - člen

Kontaktní adresa

OBEC  KOMÁROVICE
Komárovice u Mor. Budějovic 14
675 26 Želetava
E-mail: ou.komarovice@volny.cz
E-podatelna: ou.komarovice@volny.cz
Telefon: +420 568 466 031

Bankovní spojení

Případné platby můžete poukázat na účet: 11829711/0100

Identifikační číslo IČ

IČ obce Komárovice: 00377724

Daňové identifikační číslo DIČ

DIČ obce Komárovice: CZ-377724

Bilance hospodaření obce

Bude doplněno

Žádosti o informace

Informace lze získat:
a) osobně - v kanceláři obecního úřadu
b) telefonicky - 568 466 031
c) poštou - na adrese obecního úřadu
d) e-mailem - ou.komarovice@volny.cz

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání lze podat:
a) osobně - v kanceláři obecního úřadu
b) poštou - na adresu obecního úřadu
c) e-mailem - ou.komarovice@volny.cz

Kontakt:

OBEC KOMÁROVICE
Komárovice č. 14
675 26 Želetava

IČ 00377724


Tel.: +420 568 446 031

Mob.: +420 602 573 743


E-mail: ou.komarovice@volny.cz

Podatelna: ou.komarovice@volny.cz

Datová schránka - ID: 78ebswh 

Úřední­ hodiny:

PRO VEŘEJNOST:

Středa: 18:30 - 19:30

 

 

Jinak dle dohody.


Předpověď počasí