TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - 2023

Obec Komárovice se od roku 2015 připojuje k Tříkrálové sbírce, kde sběrné místo je v Budkově. V roce 2023 se v Komárovicích vybralo 4.530,- Kč.

Obec Komárovice se podílela 2.000,- Kč a děkuje občanům za všechny finanční dary do této sbírky.

Tabulka vybraných finančních prostředků