AKTUALITY

VELVYSLANEC INDIE OPĚT V KOMÁROVICÍCH

Ve středu 15.11.2023 ve 12:30 hod. přijede na návštěvu Komárovic velvyslanec Indie v ČR pan Hemant H. Kotalwar. Bude se jednat o jeho čtvrtou návštěvu Komárovic od roku 2021. Jednání proběhne na obecním úřadě Komárovic.

Zjistit více

Výzva a upozornění vodoprávního úřadu

Vzhledem ke stávajícímu (resp. dlouhodobému) suchému období a nepříznivé hydrologické situaci, vyzývá vodoprávní úřad všechny občany a podnikatelské subjekty na území ORP Moravské Budějovice k šetření s vodou a k omezení odběrů povrchových i podzemních vod. Jedná se zejména o odběry vody pro účely mytí aut, zalévání hřišť, zahrad, trávníků, napouštění bazénů, kropení zpevněných ploch apod. Více informací zde: vyhláška

Zjistit více

DĚTSKÝ DEN V KOMÁROVICÍCH

DĚTSKÝ DEN V KOMÁROVICÍCH Sokol Komárovice, SDH, Rybářský apolek a obec Komárovice pořádají 15.7.2023 od 13:30 pro děti i dospělé dětský den. Těšit se můžete na sportovní soutěže s odměnami, párky v rohlíku, zmrzlinu i skákací hrad. Rodiče prosíme, aby děti nahlásili v prodejně u paní Rojíkové.

Zjistit více

OZNÁMENÍ O LETECKÉM OŠETŘOVÁNÍ PLODIN V KATASTRU OBCE KOMÁROVICE

Informujeme Vás o plánovaném leteckém ošetření zemědělských ploch ve správním obvodu vaší obce. Společnost BIOCONT LABORATORY bude provádět leteckou aplikaci biologickým prostředkem TrichoLet, jehož účinnou složkou je drobná chalcidka Trichogramma evanescens. Tento prostředek bude použit pro ochranu kukuřice před zavíječem kukuřičným. Co se týče aplikace prostředku, není potřeba provádět žádná opatření. Prosíme však o informování občanů, aby věděli, o co se jedná a zbytečně se toho nebáli, jak se to někdy stává. Připravili jsme proto pro Vás několik informačních materiálů, které můžete využít k informování veřejnosti: • leták na úřední desku – součástí dopisu, • infografiku na sociální sítě nebo pro vytištění na nástěnky, • informační video o TrichoLetu – odkaz v dopisu. Oznamovací dopis a informační materiály zasílám přílohou tohoto emailu. Věříme, že drobné nepohodlí způsobené leteckou aplikací bude vyváženo benefity biologické ochrany, která je bezpečná a netoxická, čímž se vyhneme použití výrazně rizikovějšího chemického pesticidu. O konkrétních termínech ošetření kukuřice Vás bude informovat místní zemědělský podnik.

Zjistit více