REVIZE KATASTRU NEMOVITOSTÍ - KOMÁROVICE

V obci Komárovice byla koncem loňského roku zahájena revize katastru nemovitostí (další informace níže)...

Revize katastru nemovitostí v Komárovicích. Občané dostanou do svých poštovních schránek výše uvedený leták co znamená provedení revize. 

Předmětem revize katastru jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků a způsobu využití pozemků a typů staveb. Dále se reviduje průběh hranic pozemků a oprávněnost evidence sousedících parcel stejného vlastníka.

Zástupci katastrálního úřadu nejprve porovnají katastrální mapu s fotomapou a vytipují případné rozdíly. Následuje pochůzka v terénu, kde se zjistí skutečný stav se stavem porovnávaným, vhodná je přítomnost vlastníka pozemku.

V souvislosti s revizí se provádí i slučování pozemků (více sousedních parcel se sloučí do jedné).

Rozdíly se následně projednávají s dalšími orgány veřejné moci a navrhují se způsoby k odstranění nedostatků.

Asi v průběhu března 2023, toto bude ještě upřesněno, se v obci budou pohybovat pracovníci katastrálního úřadu a budou řešit nedostatky.

Dále občané dostanou do schránek dotazníky ohledně vybavenosti nemovitostí, které po vyplnění budou odevzdány na obecní úřad.