ÚŘEDNÍ DESKA

Odpověď dle zák. 106/1999 - č.j. OÚKo-0017/2022/RM

Zveřejněno od 19.01.2022 do 19.02.2022, zodpovídá: Radana Möllerová

Žádost o informace dle zákona č.106/1999

Zveřejněno od 05.01.2022 do 05.02.2022, zodpovídá: Radana Möllerová

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2020

Zveřejněno od 18.05.2021 do 28.02.2023, zodpovídá: Bohumil Šuckrdle

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2019

Zveřejněno od 18.05.2021 do 28.02.2023, zodpovídá: Radana Möllerová

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106-1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2018

Zveřejněno od 18.05.2021 do 28.02.2022, zodpovídá: Radana Möllerová