ÚŘEDNÍ DESKA

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022

Zveřejněno od 08.10.2021 do 30.01.2022, zodpovídá: Radana Möllerová