VYHLÁŠKY A PŘEDPISY

Schválený závěrečný účet 2023 Mikriregion

Zveřejněno od 17.06.2024 do 30.06.2025, zodpovídá: Radana Möllerová

Zprávu o přezkoumání hospodaření 2023 Mikroregion

Zveřejněno od 17.06.2024 do 30.06.2025, zodpovídá: Radana Möllerová

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 04/2024, které se bude konat dne 25. 6. 2024 v 10:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Zveřejněno od 14.06.2024 do 30.06.2024, zodpovídá: Radana Möllerová

Výsledky voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 7.-8.6.2024

Zveřejněno od 10.06.2024 do 30.07.2024, zodpovídá: Radana Möllerová

Návrh závěrečného účtu Obce Komárovice za rok 2023

Zveřejněno od 07.06.2024 do 31.07.2025, zodpovídá: Radana Möllerová

Rozpočtové opatření č.3/2024 Obec Komárovice

Zveřejněno od 04.06.2024 do 31.03.2025, zodpovídá: Radana Möllerová

Rozpočtové opatření č.2/2024 Obec Komárovice

Zveřejněno od 01.05.2024 do 31.03.2025, zodpovídá: Radana Möllerová

Informace pro občany o odpadovém hospodářství za rok 2023

Zveřejněno od 27.02.2024 do 28.02.2025, zodpovídá: Radana Möllerová

Rozpočtové opatření č.1/2024 Obec Komárovice

Zveřejněno od 01.02.2024 do 31.03.2025, zodpovídá: Radana Möllerová

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - POSKYTNUTÍ DOTACE Z RO NA PROVOZ PRODEJNY - 2024

Zveřejněno od 26.01.2024 do 26.01.2027, zodpovídá: Radana Möllerová

Seznam účetních jednotek patřích do dílčího konsolidačního celku státu Obce Komárovice 2023

Zveřejněno od 10.01.2024 do 10.01.2025, zodpovídá: Bohumil Šuckrdle

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2025 – 2026

Zveřejněno od 27.11.2023 do 31.12.2026, zodpovídá: Radana Möllerová

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 OBEC KOMÁROVICE

Zveřejněno od 27.11.2023 do 31.03.2025, zodpovídá: Radana Möllerová

Schválený závěrečný účet Moravskobudějovického mikroregionu a Zpráva z auditu 2022

Zveřejněno od 13.06.2023 do 30.06.2024, zodpovídá: Bohumil Šuckrdle

Schválená účetní závěrka Obce Komárovice2022

Zveřejněno od 14.03.2023 do 30.06.2024, zodpovídá: Radana Möllerová

Schválený závěrečný účet Obec Komárovice 2022

Zveřejněno od 14.03.2023 do 30.06.2024, zodpovídá: Bohumil Šuckrdle

Návrh závěrečného účtu obce Komárovice 2022, Návrh účetní závěrky obce Komárovice 2022, Výroční zpráva obec Komárovice 2022 příloha 1, 2, 3

Zveřejněno od 23.02.2023 do 30.06.2024, zodpovídá: Radana Möllerová

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - POSKYTNUTÍ DOTACE Z RO NA PROVOZ PRODEJNY - 2023

Zveřejněno od 04.01.2023 do 04.01.2026, zodpovídá: Bohumil Šuckrdle

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - POSKYTNUTÍ DOTACE Z RO NA PROVOZ PRODEJNY - 2022

Zveřejněno od 08.03.2022 do 08.03.2025, zodpovídá: Bohumil Šuckrdle

Schválený střednědobý rozpočtový výhled na roky 2023-24

Zveřejněno od 09.12.2021 do 31.12.2024, zodpovídá: Radana Möllerová